برچسب: کوی باده فروشان – اجرای خصوصی شجریان، عبادی، ناهید، مجد، بدیعی و معروفی

۱۰ دیدگاه برای کوی باده‌فروشان – اجرای خصوصی شجریان، عبادی، ناهید، مجد، بدیعی، معروفی و ملک

کوی باده‌فروشان – اجرای خصوصی شجریان، عبادی، ناهید، مجد، بدیعی، معروفی و ملک

کوی باده‌فروشان اجرای خصوصی در افشاری اجرایی در روز تولد احمد عبادی و در منزل جواد معروفی. آواز: محمدرضا شجریان…