برچسب: گروه صنم

۰ Comment

کنسرت تصویری بهمن رجبی و گروه صنم

گروه صنم به سرپرستی امیرعباس ستایشگر و بهمن رجبی نوازنده برجسته تنبک این کنسرت را اجرا کرده اند.این کنسرت در...