دسته: مصاحبه‌ها، نوشته‌ها و پژوهش‌های موسیقی

۱۳ Comments

مصاحبه‌ی مجله‌ی ایران فردا با محمدرضا شجریان – معترض سیاست بد هستم

مصاحبه‌ی مجله‌ی ایران فردا با محمدرضا شجریان – معترض سیاست بد هستم دانلود  آموزش دانلود پنجره باز است و آسمان…

۹ Comments

سوال و جواب با شجریان در دانشگاه استنفورد

سوال و جواب با شجریان در دانشگاه استنفورد دانلود سوال و جواب با شجریان  آموزش دانلود منبع باده‌ای هست و…

۲ Comments

مصاحبه ی تصویری با محمدرضا شجریان قبل از کنسرت با گروه شهناز

مصاحبه ی تصویری با محمدرضا شجریان قبل از کنسرت با گروه شهناز این مصاحبه در ۲۷آوریل سال ۲۰۱۲ انجام شده…

۰ Comment

مصاحبه‌ی خصوصی با محمدرضا شجریان در باغ هشتگرد

مصاحبه‌ی خصوصی با محمدرضا شجریان در باغ هشتگرد. استاد شجریان در سفر به یکی از روستاهای جنوب این شهرستان به…

۵ Comments

مصاحبه شهرام ناظری با تلوزیون تپش

  مصاحبه شهرام ناظری با تلوزیون تپش از اولش نیست قسمت ۱ قسمت ۲ قسمت ۳ قسمت ۴  آموزش دانلود

۵ Comments

مصاحبه‌ی محمدرضا شجریان با صدای آمریکا

مصاحبه‌ی محمدرضا شجریان با صدای آمریکا دریافت  آموزش دانلود

۰ Comment

مصاحبه‌ی تصویری بی‌بی‌سی فارسی با محمدرضا شجریان پس از کنسرت بزرگداشت سعدی

مصاحبه‌ی تصویری بی‌بی‌سی فارسی با محمدرضا شجریان پس از کنسرت بزرگداشت سعدی با تشکر فراوان از آقا افشین برای دادن…