کنسرت تصویری دانشگاه برکلی شهرام ناظری و گروه تنبور شمس – سال ۱۳۷۰

کنسرت تصویری دانشگاه برکلی شهرام ناظری و گروه تنبور شمس - سال ۱۳۷۰

کنسرت تصویری دانشگاه برکلی شهرام ناظری و گروه تنبور شمس – سال ۱۳۷۰

کنسرت سال ۱۹۹۱ در دانشگاه برکلی کالیفرنیای آمریکا

آواز و سه‌تار: شهرام ناظری
تنبور و تار: کیخسرو پورناظری
تنبور، سه‌تار و دف:افشین رامین
تنبور، سه‌تار و دهل : علی‌اکبر مرادی
تنبور، سه‌تار و دف: گل‌نظر عزیزی
تنبک و دف: اردشیر فهیمی

hashiye
دانلود با لینک مستقیمدانلود از آپلودبوی

فایل صوتی

پخش آنلاین کنسرت تصویری دانشگاه برکلی :

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد
به زیر آن درختی رو که او گل ‌های تر دارد
نه هر کلکی شکر دارد ، نه هر زیری زبر دارد
نه هر چشمی نظر دارد ، نه هر بحری گهر دارد
الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناول ها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل​ ها
بنال ای بلبل دستان ازیرا ناله مستان
میان صخره و خارا اثر دارد ، اثر دارد
به بوی نافه​ی کاخر صبا زان طره بگشاید
ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل​ ها
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ​ها

*******************

واران وارانه ، واران وارانه ، عزیزکم گل ریزه ریزه
(باران بارانه، باران بارانه،عزیزم گل پر پره)

وعده ی وهار دای عزیزکم ، یه خو پاییزه
(تو وعده بهار به من دادی عزیزم، این که پاییزه)

واران وارانه ، عزیزکم، واران وارانه
(باران بارانه ، عزیزم، باران بارانه)

واوارن وارانه، واران ترم کرد
(باران بارانه ،باران خیسم کرد)

سوزی چاو خمار عزیزکم ، له دین درم کرد
(سبزه روی چشم خمار عزیزم، از دین به درم کرد)

نازنین ، له دین درم کرد
(نازنین ، از دین به درم کرد)

شرطو له داخت عزیزکم هرگز نه خنم
(شرط میبندم که از غصه تو عزیزم هرگز نخندم )

برگی آزییتی عزیزکم، له ور نکنم
(لباس عذا را عزیزم، از تن بیرون نیاورم)

واران وارانه، عزیزکم، واران وارانه
(باران بارانه، عزیزم، باران بارانه)

واوارن وارانه، واران ترم کرد
(باران بارانه، باران خیسم کرد)

سوزی چاو خمار عزیزکم ، له دین درم کرد
(سبزه روی چشم خمار عزیزم، از دین به درم کرد)

نازنین، له دین درم کرد
(نازنین، از دین به درم کرد)

واران وارانه، عزیزکم، واران وارانه
(باران بارانه، عزیزم، باران بارانه)

شیرین شیرینم، شیرین شمامه
(شیرین شیرینم، شیرین شمامه “شمامه نام میوه ای زیبا است درمنطقه کرمانشاه”)

ساتی نینمت نازنین، عمرم تمامه، عازیزکم ،عمرم تمامه.
( لحظه ای تو را نبینم نازنین، عمرم تمام است، عزیزم، عمرم تمام است)

*******************

یاوَران مَسِم(من مستم دوستان)
مِن مَسِ مَخمور باده ی اَ لَسِم(من مست مخمور باده ازلی هستم)
لوتفِ دوس هاما مُوحکَم گِرد دَه سِم(لطف دوست امد و محکم دستم را گرفت)
فَرماوَه ساقی بلوا مینای مِن(ساقی گفت از مینای من بنوش )
سَرشار که سا غَر بِدهَ پَیا پِی (ساغر جام لبریز را پیاپی بده)
پَیا پِی پِر کِرد پَیا پِی نوشام(پیاپی پر کرد و پیاپی نوشیدم)
تا کِه دیده ی دِل هِجرَ دوس نوشا (تا چشم دل دوری دوست را احساس کرد)
شوئله ی نارِ عِشق پَر چی ﮊََه پُوسِم (شعله اتش عشق از پوستم بیرون زد)
خالی ﮊَه خاکی مَملو ﮊَه دوسِم(از چیزهای خاکی و دنیوی خالی شدم و حالا وجود دوست تمام وجودم را فرا گرفته است)
اِی دِل تا کَسی چُو خوم نای وَ جوش (ای دل تا کسی مانند خم نجوشد)
حَلقه ی بَندَگی عِشق نَه کِی وَ گوش (و حلقه بندگی عشق را به گوش نکند)
مَحرَمِ نمو هرگز وَ اَسرار (هرگز محرم اسرار نمیشود)
نَخلِ ئومیدِش دوسی نایر بار(نخل امیدش میوه دوستی نمی گیرد)

*******************

رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن
ترک من خراب شب گرد مبتلا کن
ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها
خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن
دردی است غیر مردن آن را دوا نباشد
پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن
در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم
با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن
گر اژدهاست بر ره عشقی است چون زمرد
از برق این زمرد هی دفع اژدها کن
بر شاه خوبرویان واجب وفا نباشد
ای زردروی عاشق تو صبر کن وفا کن
از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی
بگزین ره سلامت ترک ره بلا کن

*******************

حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو
و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو
هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن
وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو
رو سینه را چون سینه‌ها هفت آب شو از کینه‌ها
وآنگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو
باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی
گر سوی مستان می‌روی مستانه شو مستانه شو

*******************

باز هوای وطنم آرزوست
تکیه به کنعان زدنم آرزوست
سیر گل و یاسمنم آرزوست
شیشه به دست گیر و بیا ساقیا
ساقی توبه شکنم آرزوست
چون که مشابه به لبت شد عقیق
رفتن ملک یمنم ، یمنم آرزوست
چون که مشابه به رخت گشته گل
رفتن باغ ارمم ، ارمم آرزوست

*******************

کابوکی لی لیه ، کابوکی لی لیه، لی لی لی لی لیه، لی لی لی لی ،کابوکی سورم وای وای
کابوکی لی لیه ، کابوکی لی لیه، لی لی لی لی لیه، لی لی لی لی ،کابوکی سورم وای وای

دهردی خنجرآسانه، دهردی دل زور گرانه
از عاشقم لی لی، کچکه مالم وای وای
از عاشقم لی لی، کچکه مالم وای وای

کابوکی لی لیه ، کابوکی لی لیه، لی لی لی لی لی، لی لی لی لی لیه، لی لی، کابوکی سورم وای وای
کابوکی لی لیه ، کابوکی لی لیه، لی لی لی لی لیه، لی لی لی لی ،کابوکی سورم وای وای

یارم اسکی ماچینه، ده وای دهردو برینه
یارم اسکی ماچینه، ده وای دهردو برینه

ازعاشقم لی لی، کچکه عومرم وای وای
ازعاشقم لی لی، کچکه عومرم وای وای

کابوکی لی لیه ، کابوکی لی لیه، لی لی لی لی ، لی لی لی لی لیه، لی لی لی لی ،کابوکی سورم وای وای
کابوکی لی لیه ، کابوکی لی لیه، لی لی لی لی لیه، لی لی لی لی،کابوکی سورم وای وای

من عاشقی جانانم، له عالم سرگردانم
من عاشقی جانانم، له عالم سرگردانم

از عاشقی لی لی، کچکه مالم وای وای
از عاشقی لی لی، کچکه مالم وای وای

شیوه ت وه شیوه ی لیلی مه مانو
(شیوه ات به شیوه ی لیلی مانند است)

دینو دنیامی خدایش مه زانو
(دین و دنیای منی خدا آگاه است)

لیلی آی لیلی، لیلی باوانم
(لیلی، آه لیلی! لیلی عزیزترینم)

ارای دوریه که ت کور بوت چاوانم
(از دوری تو تار شود روشنایی چشمانم)

شیوه ت وه شیوه ی لیلی مه مانو
(دینو دنیامی خدایش مه زانو)

لیلی آی لیلی، لیلی باوانم
(ارای دوریه که ت کور بوت چاوانم)

آمان هه ی آمان آمان صد آمان آمان هه ی آمان
(امان، هی امان! امان، صد امان)

چرخی چاویلت سه رله لیم شیوان
(نگاه چشمانت مرا گیج و حیران کرد)

عازیزم سه ر له لیم شیوان
(عزیزم، مرا گیج و حیران کر)

(این پست کلا ۵۰۱ بار دیده شده که ۱ بار آن برای امروز بوده)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *